Schüssler Celzouten

Schüssler Celzouten ...

zijn minerale zouten die normaal gesproken in de goede verhoudingen voorkomen in het lichaam. Het zijn belangrijke elementen om de stofwisseling in het lichaam goed in stand te houden. De stofwisseling zorgt er voor dat alles wat op een mens afkomt, zowel in geestelijke als in materiële zin, verwerkt wordt tot energie, bouwstoffen voor celvorming en af te voeren stoffen.

Doordat ons leefmilieu steeds meer belast wordt, krijgt de stofwisseling het steeds moeilijker. Daardoor kunnen er minder mineralen uit de voeding worden opgenomen, waardoor gezondheidsklachten kunnen ontstaan, symptomen van een verstoorde stofwisseling. Die klachten kunnen voorkomen worden, of je kunt ervan herstellen door de stofwisseling te optimaliseren. 


 

 

Schüssler zouten zijn, door hun cel-ontgiftende en cel-opbouwende eigenschappen, in staat om het met allerlei schadelijke stoffen overbelaste organisme, te reinigen en het weer de kans te geven gezond te functioneren. 

Het gezicht is de spiegel van onze gezondheid en geeft door allerlei kenmerken haarfijn bepaalde celzouttekorten aan. Ook de handen geven een goed overzicht van gezondheid/ziekten.

 

 

 

©Copyright 2024 Sitemap Privacy