Kosten van een behandeling.

Kosten van een behandeling en vergoeding door verzekeraars.

De kosten...

van een behandeling bedragen € 65,-. De eerste behandeling duurt ca. 1,5 uur, 
waarvan het eerste halfuur bestaat uit een interview over uw ziektegeschiedenis (anamnese). Daarna volgt een zogeheten basisbehandeling, aan de hand van deze twee wordt een behandelplan gemaakt.
De vervolgbehandelingen duren ongeveer een uur, na 5 wekelijkse behandelingen wordt gekeken naar de resultaten ervan.

NWP...

lidmaatschap (Beroepsvereniging voor Natuurgeneeskundig Werkende Professionals) zorgt dat veel ziektekostenverzekeringen de kosten voor een shiatsubehandeling (geheel of gedeeltelijk) vergoeden. Voor informatie hierover kun je de site van NWP raadplegen.  

 

De beroepsorganisatie NWP (van homeopaten, acupuncturisten en natuurgeneeskundigen) ziet erop toe dat haar leden hun beroep op de juiste wijze uitoefenen. 

De NWP is aangesloten bij de K.A.B. (Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen). Dit betekent dat wanneer u over een behandeling niet tevreden bent, uw klacht op een goede manier door een deskundige instantie wordt behandeld.

Lidmaatschap van de NWP heeft als voorwaarde dat er jaarlijks bijgeschoold moet worden. De afgelopen jaren heeft Ali al een aantal bijscholingen gevolgd.

 

 

 

 

 

©Copyright 2022 Sitemap Privacy