Kosten van een behandeling.

Kosten van een behandeling en vergoeding door verzekeraars.

Een Shiatsubehandeling kost € 65,-, de eerste behandeling duurt ca. 1,5 uur. Het eerste half uur bestaat uit een anamnese gesprek, waarbij ik u een hele lijst vragen stel over uw gezondheid. Daarna volgt er een basisbehandeling.

Aan de hand van de vragen en de behandeling stel ik mijn behandelplan vast. De vervolgbehandelingen duren ca. 1 uur. 

Ali is aangesloten bij de NWP (Beroepsvereniging voor Natuurgeneeskundig Werkende Professionals). Door dat lidmaatschap worden uw behandelingen door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. Kijk voor uw verzekering op NWP verzekeraars

Lidmaatschap van de NWP heeft als voorwaarde dat er jaarlijks bijgeschoold moet worden. De afgelopen jaren heeft Ali al diverse interessante bijscholingen gevolgd, waardoor ze u nog beter kan behandelen.

De NWP is aangesloten bij de koepel RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg), een kwaliteitsregister voor vakkundige therapeuten.

Voor geschillen is de NWP aangesloten bij CAMCoop. Dit betekent dat wanneer u over een behandeling niet tevreden bent en u er samen met Ali niet uitkomt, uw klacht op een goede manier door een deskundige instantie wordt behandeld.

 

©Copyright 2024 Sitemap Privacy