Shiatsu

Shiatsu ...

is Japans voor vinger (=shi) druk (=atsu). Tijdens de shiatsubehandeling wordt in hoofdzaak gebruik gemaakt van vingers, duimen en handpalmen. Shiatsu is een holistische therapie, dat wil zeggen dat er naar de hele mens gekeken wordt: zowel fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal. Al deze aspecten spelen mee bij zowel ziekte als gezondheid. De meerwaarde hiervan is dat ook op 
diepere lagen naar de klacht gekeken wordt en zo oorzakelijker behandeld kan worden. Shiatsu is een natuurgeneeswijze. Door middel van shiatsu wordt het zelfhelend vermogen van de mens (het lichaam en de geest) gestimuleerd en ondersteund.
Shiatsutherapie is gebaseerd op het principe dat storingen in spieren, zenuwen, organen en emoties zich manifesteren in het netwerk van meridianen (energiebanen) waar de levensenergie (qi) doorheen stroomt. Op deze meridianen bevinden zich specifieke punten, de Tsubo-punten. Die punten worden met  

 

 

 

 

wisselende druk behandeld waardoor de qi weer gaat stromen, de balans herstelt en het natuurlijk genezingsproces gestimuleerd en onderhouden wordt.

Ook de spieren, de bindweefsels en de organen worden gemasseerd waardoor onder andere de doorbloeding verbetert.

Deze therapie kan ook heel effectief worden aangewend als preventieve therapie. Vooral in belastende levenssituaties (stress, werkdruk, verhuizing), moeizame levensfasen en veeleisende arbeidsomstandigheden.

Shiatsutherapie kan worden toegepast bij mensen van alle leeftijden. Ook kan deze behandeling naast reguliere therapieën of andere alternatieve behandelingen gegeven worden. Overleg met behandelend arts of therapeut is in zo'n geval wel aan te raden. 

 

 

 

 

 

     Shi          atsu

Dit zijn de Japanse tekens voor Shiatsu.

©Copyright 2024 Sitemap Privacy