Shiatsu Release Therapie

Shiatsu Release Therapie

Wanneer niet verwerkte emoties zich vastzetten in het lichaam kunnen fysieke klachten van daaruit hun oorsprong hebben of worden hierdoor in stand gehouden. Shiatsu release therapie, ook wel bekend onder de naam Jin Shin Do, kan dan effectief zijn om de emotionele/mentale blokkade weg te nemen.

Shiatsu release therapie wordt in Nederland soms aangeduid met ‘meridiaanpsychotherapie’. Er wordt gebruik gemaakt van acupunctuurpunten en shiatsupunten om onverwerkte of weggestopte emoties/denkpatronen naar boven te brengen, waardoor ze erkend en verwerkt kunnen worden. De energie kan weer vrij stromen in het lichaam, waardoor lichaam en geest weer in balans komen. De punten in een shiatsu release worden met de vingers in een welbepaalde volgorde vastgehouden.

 

 

Shiatsu releases zijn in het bijzonder geschikt voor steeds terugkerende (fysieke of emotionele) klachten. Binnen de shiatsu release therapie (Jin Shin Do) worden verschillende releases onderscheiden. Anatomische releases heffen energieblokkades en spanningsvelden op in een bepaald lichaamsgebied (bijvoorbeeld de nek en schouders, borstkas, buik of rug). Een afrondingsrelease brengt het algehele energiesysteem van de mens op een diep niveau tot rust en wordt veel gebruikt om een Shiatsubehandeling mee af te sluiten. Specifieke releases zijn een behandeling op zich en hebben een diepgaande en brede werking (bij bijvoorbeeld stress, vermoeidheid, hyperventilatie, concentratiestoornissen).

©Copyright 2024 Sitemap Privacy